cenefa-header-footer
Previous
Next

Missió, visió i valors

Agermanament sense fronteres és fruit d’un moviment social format per persones que compartim una visió de la cooperació per al desenvolupament basada en l’intercanvi de valors, les relacions d’amistat i el respecte per la identitat de cada poble, amb la voluntat de buscar i fomentar el desenvolupament humà i sostenible dels individus i societats en la recerca de la justícia global.

Concebem aquesta recerca com un procés que forma part d’una transformació social per la millora de la qualitat de vida de les persones, partint de la cobertura de les necessitats bàsiques i amb la intenció de superar-les. Posem com a centre de la nostra activitat els drets humans, que impliquen un compromís amb tota la població, tant de la nostra societat com d’altres, però amb una priorització o discriminació positiva envers determinats grups o persones especialment vulnerables o desafavorides. Les actuacions en cap cas beneficien només sectors privilegiats de la societat.

Rebutgem i denunciem les injustícies, el racisme, la violència de gènere, l’opressió i la repressió de tot tipus, la destrucció del medi ambient, l’espoli de les riqueses naturals, com la terra i l’aigua… Volem contribuir a reforçar i fer més visible un moviment mundial de crítica i oposició als sistemes que produeixen manca d’equitat i desigualtats socials i econòmiques creixents. Participarem, en la mesura de les nostres forces, en les federacions i xarxes que potenciïn aquesta tasca reivindicativa vers la millora de la qualitat de vida de la societat mundial.

Atorguem la principal responsabilitat de tot procés de lluita per la justícia global a la societat a qui concerneix. Qualsevol intervenció externa ha de partir, doncs, del respecte al principi que acabem d’esmentar i ha d’assegurar la participació de la societat protagonista, per tal de garantir l’empatia amb els processos endògens arrelats al context social i cultural autòcton. Per això, prioritzem la col·laboració entre institucions o comunitats.