cenefa-header-footer

La nostra contrapart: ASAFRO

La contrapart d’Agermanament sense Fronteres a Camerun és ASAFRO-Cameroun  (Agermanament sans Frontières-Cameroun). Es va fer l’assemblea constitutiva com a “Association des Amis d’Agermanament sans frontières” el 12 d’octubre de l’any 2000 a ESEKA, capital del departament de NYONG ET KELLE a la regió Centre.Com a contrapart gestiona i coordina tots els projectes de les regions Centre, Litoral i Sud. A més, amb els anys s’ha anat consolidant com a organització promotora del desenvolupament, treballant amb els PDL (Plans de Descentralització Local) i els PNDP (Plans Nacionals de Desenvolupament Participatiu), amb els quals el govern descentralitza la gestió del desenvolupament del Camerun i involucra de forma activa tots els actors, donant veu així a les poblacions locals.

L’equip d’ASAFRO el formen:

  • Charles Kooh, president i ja present el 2000 a la constitució d’ASAFRO.
  • Bayiha, director.
  • Juliette Pegui Ngo Mbog, coordinadora dels projectes de dones.
  • Marie Louise Tchasem, comptable.
  • Josiane Emouck, secretària.
  • Leon Beme Lingui, enginyer tècnic agrícola.
  • Simon Yambtang, enginyer tècnic agrícola.

Adreça: B.P. 6847 Yaoundé (Camerun)
Adreça electrònica: asafrocameroun@yahoo.fr
Facebook: Cameroun ASAFRO
Fiche de présentation ASAFRO.